Markeder og messer 2023


  • Matmarked på Kongsberg i november og desember
  • REKO-ring:
    Hokksund: Alle tirsdager partallsuker
    Kongsberg: Alle tirsdager partallsuker
    Modum: Siste oddetallstirsdag hver måned

Del denne siden